VoltAir System AB

2011-07-08

Kraft&Kultur i Sverige AB kommer från och med sommaren 2011 att sälja produkten VoltAir System från dotterbolaget VoltAir System AB. Kraft&Kultur i Sverige AB ägs till 100% av Troms Kraft AS.

Troms Kraft AS startades 1898 och ägs av Troms Fylkeskommune (60 %) och Tromsø kommun (40 %).