Order nyproduktion VSEt

2010-05-26

SKB installerar fyra aggregat av typen VSEt i ett nybyggnadsprojekt i Täby, Stockholm.

För mer information kontakta: Calle Rosenqvist 070-279 90 70