ZPAZE® bryter köldbryggor

2019-12-02

VoltAir® introducerar nu aluminiumprofiler med bruten köldbrygga som valbart utförande för alla enhetsaggregat i ZPAZE-serien. Med brutna köldbryggor minskas värmeförlusterna samtidigt som risken för oönskad kondensbildning reduceras. Detta har positiva effekter på energianvändningen vilket ger våra redan energieffektiva aggregat ännu bättre prestanda.

Man kan välja att förse hela aggregatet med brutna köldbryggor men eftersom nyttan med dessa främst berör viss del av aggregatet beroende på uppställningsplats kan man för bästa kostnadseffektivitet välja utförandet där det bäst kommer till sin rätt. Valet gör man enkelt i aggregatvalsprogrammet ZPAZE Designer.

Vid aggregatuppställning i uppvärmt utrymme rekommenderas bruten köldbrygga på uteluftssidan (kalla sidan t.o.m. värmeväxlare).

Vid aggregatuppställning i kallt utrymme eller utomhus rekommenderas bruten köldbrygga istället på tilluftssidan (varma sidan fr.o.m. värmeväxlare).

Alla aluminiumprofiler i höljet, både standard och med brutna köldbryggor, är nu också utförda i hygienutförande förberedda för VDI 6022. Detta genom invändig rundning och anpassade tätningar för enkel rengöring.