Nyheter i ZPAZE Designer

2019-08-29

Nu släpper vi en ny version av ZPAZE Designer, programmet för dimensionering och konfigurering av våra effektiva ZPAZE-aggregat.

Nytt i programmet är:
- ZPAZE-sd tilluftsaggregat med det nya höljet

- Möjlighet att välja profiler med bruten köldbrygga
o Bruten köldbrygga på uteluftssidan (kalla sidan t.o.m. värmeväxlare) väljs vid aggregatuppställningar i uppvärmt utrymme.
o Bruten köldbrygga på tilluftssidan (varma sidan fr.o.m. värmeväxlare) väljs vid aggregatuppställningar i kallt utrymme eller utomhus.

- Kanalvändare nu valbart för ZPAZE-r (rotor-aggregat)

Den nya versionen laddar ni enkelt ned genom att klicka på länken nedan eller via sidan för aggregatvalsprogram.