Semestertider nalkas!

2018-06-26

Vi på VoltAir System vill önska alla kunder och partners en riktigt trevlig sommar och tacka för ett bra samarbete under 2018 års första halva.

Våra produktionsenheter stänger under industrisemestern vecka 28 t.o.m. 31. Även om vi har stängt så kommer vi ha viss bemanning för arbeten med pågående platsmontage. Vi kommer även vara tillgängliga för support under hela semesterperioden.

Växel: 08 560 365 00
Produktionsenhet Torsby: 0560 713 50
Produktionsenhet Nyland: 0612 77 18 80