VoltAir tar ytterligare sjukhusorder!

H-huset20fagelpersp20akutmottagningen

2017-06-12

VoltAir har fått förtroendet att leverera luftbehandlingsaggregat till det nya H-huset på Universitetssjukhuset i Örebro.

Universitetssjukhuset i Örebro har länge legat i framkant när det gäller modern sjukvård av högsta kvalitet. Region Örebro län har dessutom ett miljöperspektiv genom sitt Miljö- och hållbarhetsprogram där det finns tydliga kriterier för energi- och materialanvändning. Den nya byggnaden ska "framtidssäkras" även för kommande generationer.
För luftbehandlingen har det varit ett krav på hög energiprestanda, skilda luftströmmar och driftsäkerhet året om. VoltAirs leveranser påbörjas våren 2018 och innehåller flertal aggregat med en total kapacitet på ca 40 m³/s.