VoltAir tar ny prestigeorder!

NUS

2017-04-21

VoltAir har fått förtroendet att leverera luftbehandlingsaggregat till ombyggnaden av Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Västerbottens läns landsting har som mål att bli Sveriges mest hållbara landsting genom att uppnå en klimatneutral verksamhet. Västerbotten ska vara ett föredöme för andra landsting med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa.

För luftbehandlingen har det varit ett tydligt fokus på hög värmeåtervinning, skilda luftströmmar, goda servicemöjligheter och bibehållen verkningsgrad vid variabla luftflöden. VoltAirs leveranser påbörjas till sommaren och innehåller flertal aggregat med en total kapacitet på över 100 m³/s.