VoltAir jobbar på för fulla muggar!

mugg

2016-10-28

Ett 70 tal personliga besök och produktpresentationer har genomförts och VoltAirs smörgåsar, fikabröd och muggar har blivit mycket populära.

VoltAir utvecklar och producerar hypereffektiva luftbehandlingsaggregat avsett för flerbostadshus, kontor och kommersiella fastigheter och har nu funnits representerade i Göteborgsregionen.

VoltAir besökte nyligen Älvrummet i Göteborg där Älvdalens nybyggnationer kring Göta älv diskuterades. Här finns stor potential för energieffektivisering!