VoltAir får prestigeorder!

Birdseye-09.05.2016_nett-2000x1126

2016-08-24

VoltAir har fått förtroendet att leverera luftbehandlingsaggregat till det nya LHL sjukhuset på Gardemoen.

Projektet är ca 30 000 kvm och ska bli ett förebildsprojekt för energi, miljö och inomhusklimat. Det är stränga krav på energieffektiviteten och då är VoltAir en trygg leverantör att räkna med.
Leveranserna är påbörjade och beräknas fortgå under hösten. "Vi upplever att det finns ett stort intresse för våra produkter i flertalet sjukhusprojekt i Norden. Givetvis är det fokus på bästa totalekonomi" säger VD Johan Eriksson.