Uppdaterade Zize-i aggregat med energiprestanda i världsklass!

VoltAir_150820_ZIZE_v01

2015-10-27

Det är med stor glädje vi introducerar en uppdatering av aggregatserien Zize-i som får ett nytt hölje med suverän energiprestanda och hög flexibilitet.

Det nya aggregathöljet har värmeisoleringsförmåga i klass T2/TB2 som minskar värmeförluster och minimerar köldbryggor och risk för kondensutfällning.

Med hela 24 aggregatstorlekar öppnas dessutom större möjligheter att hitta ett aggregat som passar perfekt till varje enskilt projekt. Genom att undvika överdimensionerande enheter vinner man dubbelt, dels genom en minskning av installationsutrymme, dels genom lägre energianvändning tack vare optimerad drift.

Zize-i aggregatserien har gått igenom en omfattande uppdatering och fått 100% stängande by-pass spjäll både på tilluft och frånluft. Nu kan vi dessutom erbjuda fläktar från flera olika leverantörer vilket utökar möjligheterna till optimal driftpunkt och lägsta SFP-tal.