VoltAir System levererar aggregat till Årets Stockholmsbyggnad 2015!

4_Kaj_4_1

2015-06-08

VoltAir System levererar ett specialanpassat ZIZE-32i enhetsaggregat till Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Detta projekt visar på ett bra sätt några av VoltAir Systems styrkor - förutom ett aggregat med sedvanligt hög energiprestanda så är aggregatet specialanpassat genom att en befintlig takbalk tillåts passera genom aggregatets topp.

Inom kort lanserar VoltAir System en uppdaterad generation enhetsaggregat som tillåter mycket stor flexibilitet gällande yttermått för att kunna få en ännu bättre ytoptimering. I samband med detta kommer även ett nytt aggregatvalsprogram.