Barkarbystaden - Ny stadsdel med klimatkloka bostäder

Barkarby 5

2014-06-16

På det gamla flygfältet i Barkarby växer en helt ny stadsdel fram med cirka 10 000 klimatkloka bostäder.

I den första etappen på Barkarbystaden säkerställer 28 st ZIZE aggregat från VoltAir System bästa totalekonomi och att de boende andas ren luft inomhus.
Här har du också förklaringen till att allt fler av de långsiktigt tänkande bostadsbyggarna såsom Wallenstam, Byggvesta och NCC installerar VoltAir System i sina fastigheter.

ZIZE - enhetsaggregat med dubbla korsströmsväxlare och intelligent avfrostning ger marknadens högsta årstemperatursverkningsgrad.