Referenser

2013-06-19

Vi har börjat använda Byggfolio för våra referenser.

Att visa leveranser av våra produkter till olika kunder och användningsområden är ett bra sätt att visa på kvalitén hos våra aggregat. För att underlätta och tydligöra våra referenser har vi valt systemet Byggfolio. Byggfolio är ett webbaserat system för referenshantering.

www.byggfolio.se