VoltAir System har fått ny ägare.

2013-03-26

Grand Capital har förvärvat VoltAir System från tidigare huvudägarna Kraft och Kultur.

Grand Capital är ett private equity-bolag med fokus på investeringar i SME-segmentet. Grand Capital och dess investment partners är privata investerare med tidigare bakgrund som entreprenörer och företagsledare. Mer information finns på www.grandcapital.se