Energieffektivisering i miljonprogrammet

VoltAir's monter

2013-03-22

På Fastighetsmässan i Kista hade VoltAir System två välbesökta seminarier med fokus på energibesparingar.

Tillsammans med ÅF och Skanska genomfördes två välbesökta frukostseminarium om energieffektivisering i miljonprogrammet. På seminarierna visades vilken stor potential det finns att sänka energiförbrukningen i fastigheter, framförallt genom att använda FTX-ventilation med högeffektiva återvinningssystem. Flera exempel på lyckade projekt redovisades.

Efter seminarierna inbjuds alla till VoltAir's monter för energibesparande samtal.