Föreslagna till Stora Inneklimatpriset

VSE_genomskar

2013-01-23

VoltAir System har föreslagits till Stora Inneklimatpriset för sina aggregat som ger både ett bra inomhusklimat och minimal energianvändning.

Stora Inneklimatpriset delas ut varje år sedan det instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen.
Syftet med priset är öka intresset och att stärka inneklimatteknikens ställning.

VoltAir System har visat att man inte bara kan skapa ett bra inomhusklimat utan kan också göra detta på ett energieffektivt och därmed kostnadseffektivt sätt. VoltAir har låtit energieffektiviteten stå i centrum vid utvecklingen av ventilationsaggregaten. Hjärtat i dessa är en plattvärmeväxlare i polykarbonat som ger marknadens högsta temperaturverkningsgrad (90 %) kombinerat med hög resistens mot påfrysning. Att plattvärmeväxlare inte har någon lukt- och partikelöverföring mellan till- och frånluften hjälper till att skapa ett bra inomhusklimat. Högsta värmeåtervinning kombinerat med låga interna tryckfall ger marknadens energieffektivaste ventilationsaggregat. Att aggregaten kan platsbyggas är ett koncept som var vanligt tidigare och som VoltAir åter tagit i bruk då det erbjuder mycket flexibla installationsalternativ och gör att man i många fall kan frigöra uthyrningsbara ytor.

VoltAir System har blivit det självklara valet i flertalet energisparprojekt och kommer fortsätta att driva marknaden framåt i jakten på ett optimalt inomhusklimat i kombination med minimal energianvändning.