Nytt kontor i Jönköping

Per Gustafsson, teknikinformatör

2012-08-13

Den första augusti öppnade VoltAir System sitt nya kontor i Jönköping. Kontoret ligger centralt placerat på Kompanigatan 1-2 (Glaspyramiden) vid A6 köpcentrum. Ansvarig för kontoret och marknadsföringen i södra Sverige (söder om Göta kanal) är Per Gustafsson.

Per arbetar primärt med fastighetsägare och konsulter för att hjälpa dem att använda den senaste och mest energieffektiva tekniken.

Det som gör VoltAir Systems ventilationssystem så effektiva är ett unikt värmeåtervinningssystem baserat på en värmeväxlare av polykarbonat. Med denna teknik kan man komma upp i temperaturverkningsgrader på 90 % och får mycket låga SFP-tal. Detta minskar energiförbrukningen och driftskostnaden och ger därmed en lägre totalkostnad än med traditionella ventilationssystem. Liten risk för igenfrysning och möjligheten till platsbyggda aggregat anpassade efter byggnaden är andra fördelar med VoltAir System.

Att spara energi och därmed pengar ligger i tiden!

Kontaktuppgifter:

Per Gustafsson
VoltAir System AB
Kompanigatan 1-2
553 05 Jönköping

e-post: per.gustafsson@voltairsystem.com
Telefon: 070 - 200 00 27