Per Gustafsson ny regionansvarig Teknikinformatör på VoltAir System AB

Per Gustafsson

2012-02-05

Per Gustafsson, med bred kompetens och erfarenhet inom området ventilation, tillträder den 6 februari tjänsten som regionansvarig Teknikinformatör på det nyöppnade kontoret i Jönköping. Närmast kommer Per från en tjänst som produktchef på Fläkt Woods AB.

Vi upplever att efterfrågan på ventilationssystem med hög temperaturåtervinning och en konstruktion som minimerar risk för överföring av lukter ständigt ökar. Att vi nu etablerar ett lokalkontor i Jönköpingstrakten är ett led i vår satsning på lokal närvaro i västra och södra Sverige, säger marknadschef Tomas Frändén.

VoltAir System - Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingsaggregat.
Ett luftbehandlingsaggregat som klarar att leverera 90% temperaturverkningsgrad, helt utan återluft, låter kanske otroligt. Men det är sant. Luftbehandlingsaggregatet heter VoltAir System! Ett fullständigt unikt ekonomi-, miljö- och hälsokoncept för luftväxling i fastigheter med mekaniserad till- och frånluft (FTX). Tekniken, som är väl beprövad med hög kvalitet och lång livslängd, resulterar i en högeffektiv återvinning av energi ur frånluften, med låg intern tryckuppsättning för att minimera energiåtgången. Gå in på www.voltairsystem.com och läs mer om våra olika versioner av ett otroligt effektivt luftbehandlingsaggregat.
Besöket kan löna sig såväl för ekonomin, som för miljön och hälsan.