Ny version av populärt aggregatvalsprogram

voltair_aggregatval_mini

2011-12-19

Nu finns en ny uppdaterad version av VoltAir Systems aggregatvalsprogram tillgänglig.

Den nya versionen inkluderar större flödesspann för aggregaten, hänsyn till eventuellt forceringsflöde, utförligare ljuddata, samt DWG-modeller över alla aggregaten. Det är dessutom ännu mer användarvänligt och man kan exempelvis välja olika anslutningsplaceringar endast genom att klicka på en bild.
Det nya programmet laddas ner under fliken Dokumentation eller genom att klicka på länken nedan.
Har Du redan programmet kommer det att uppdateras automatiskt nästa gång Du startar det!